Onrust levensbeëindiging pasgeborenen

In het nieuwsarchief van het KNMG (voor verantwoorde medische zorg) verscheen op 8 maart onderstaand artikel. Hopelijk komt er snel duidelijkheid hieromtrent. Beseffende dat er in deze materie een groot grijs gebied is voor alle betrokkenen. Is het heel belangrijk dat er duidelijke richtlijnen komen omdat de geboorte van een baby met zeer ernstige afwijkingen voor zowel de ouders als voor het behandelteam een buitengewoon ingrijpende gebeurtenis is. Dit geldt ook voor een zwangerschap verder gevorderd als 24 weken.

KNMG en NVK distantiëren zich van uitspraken over levensbeëindiging pasgeborenen

De KNMG en NVK betreuren de uitspraken van de voorzitter van de centrale deskundigen commissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen vandaag in NRC Handelsblad. Volgens de voorzitter zouden neonatologen regelmatig actieve levensbeëindiging bij pasgeborenen uitvoeren zonder dit te melden aan de centrale deskundigencommissie. De KNMG en NVK delen deze mening niet.

Het is bekend dat binnen de beroepsgroep onzekerheid bestaat over de precieze criteria voor het al dan niet melden van actieve levensbeëindiging. Sommige medische handelingen rond het levenseinde liggen dichterbij palliatieve zorg dan bij levensbeëindiging. De KNMG en NVK verwachten daarom dit voorjaar een rapport af te ronden waarin antwoord wordt gegeven op belangrijke vragen rond medische beslissingen rond het levenseinde van deze groep pasgeborenen.

De evaluatie van de Regeling voor de centrale deskundigencommissie, die momenteel door Zon-Mw wordt uitgevoerd en na de zomer uitkomt, zal mogelijk inzicht geven in de vraag of, en hoe vaak actieve levensbeëindiging bij pasgeborenen voorkomt. De KNMG en NVK vinden het onjuist om op deze evaluatie vooruit te lopen.

De geboorte van een baby met zeer ernstige afwijkingen is zowel voor de ouders als voor het behandelteam een buitengewoon ingrijpende gebeurtenis. De KNMG en NVK vinden het dan ook van groot belang dat behandelbeslissingen rond deze kwetsbare groep patiënten transparant worden genomen, en dat artsen verantwoording afleggen over deze beslissingen. De KNMG en NVK betreuren het dat er mogelijk bij ouders, artsen en samenleving onrust is ontstaan over uitingen van de voorzitter van de deskundigencommissie.

Plaats een reactie